Font

Annonsørinnhold

Smile, Window, Gesture, Jacket
hus og hjelm?

Kan det friste med nytt

Levanger brann og redning flytter straks inn i ny brannstasjon. Men hvem skal fylle lederhjelmen? Bli med inn i nybygget for å ta en titt – sammen med ansatte som er på vei mot en ny tid.

Annonsørinnhold fra

– Når du jobber i Levanger brann og redning, er du egentlig med på rubbel og bit av det du kan møte i en arbeidshverdag. Det kan være katt i tre, brann og ulykker – eller bare å være et medmenneske når det trengs, sier brannforebygger og konstabel Simen Løvås Boneng ettertenksomt mens han sitter rundt bordet på lunsjrommet i den gamle brannstasjonen på Levanger.

Utsagnet blir møtt med gjenkjennende nikk blant resten av de ansatte som sitter like ved, og Ove Brattaker, som er utrykningsleder og dagkonstabel, legger til:

– Heldigvis jobber vi sammen i team og finner en løsning på jobben vi gjør. Det å være med i brannvesenet er som å være med på et lag, men vi mangler kapteinen akkurat nå . . .

Table, Chair, Clock

FEIER: Simen Løvås Boneng er feier og brannkonstabel. Han liker jobben sin og det gode arbeidsmiljøet i Levanger brann og redning.

SØKER NOEN TIL Å FYLLE SJEFSHJELMEN

Levanger kommune er i disse dager på utkikk etter en engasjert enhetsleder for Levanger brann og redning. Ny brannsjef vil få ansvar for enhetens fagområde, tjenestetilbud, økonomi og personalressurser.

– Ansatte ved brann og redning ønsker først og fremst en person med gode lederegenskaper, gjerne med brannfaglig bakgrunn. De nødvendige kurs som er påkrevd for stillingen, må den tilsatte ta på Norges Brannskole og vi vil bidra med intern opplæring, understreker leder i beredskap, Johan J. Eriksen.

Til sammen er det i underkant av 40 ansatte i enheten brann og redning i Levanger. 15 av stillingene er heltidsstillinger, og resten er deltid og beredskap.

– Levanger brann og redning dekker et stort areal på 645,8 kvadratkilomter mellom Stjørdal og Verdal, og har blant annet deltidsansatte på Ytterøy og i Frosta kommune, der sistnevnte kjøper ledelsesfunksjoner av brann og redning, forteller Eriksen.

Akkurat i disse dager gleder de ansatte seg til å flytte inn i den nye brannstasjonen som Levanger kommune bygger bare et steinkast unna den gamle. Og når enhetslederen for brann og redning er på plass, vil han eller hun få ansvaret for å gjennomføre selve innflyttingen hit.

Ny brannstasjon i 2024

UNDER BYGGING: Den nye brannstasjonen ligger sør for Levanger sentrum og bygges like ved den gamle.

SNART INNFLYTTINGSKLART

Det 3000 kvadratmeter store bygget skal være innflyttingsklart i februar 2024, og brannmannskapet i Levanger mener at en ny brannstasjon vil bringe med seg et stort skritt inn i en ny tid for hele enheten.

TILRETTELAGT FOR KASERNERING

Førsteetasjen består av vognhall og lager, mens andreetasjen har kontorer og møterom. I tredjeetasjen er det lagt til rette for kasernering med leiligheter og oppholdsrom.

Anna Maria Dyrstad er branninnspektør og pr. i dag eneste dame iblant de ansatte i avdelingen. Hun synes både samholdet og samarbeidet som de ansatte har seg imellom er helt utenom det vanlige.

– Vi har et unikt samhold. Vi samarbeider på tvers og er ett felles lag. Når vi drar ut, drar vi ut som én og spiller hverandre gode. Ingen her er ærekjær og du kan spørre en kollega om hjelp når som helst, forteller hun.

Motor vehicle, Workwear, Orange, Red

BRANNINSPEKTØR: Anna Maria Dyrstad synes hun har verdens beste arbeidsplass med gode kolleger. – Her hjelper vi hverandre og da vet vi at vi kan takle hva som helst.

– Unikt samhold og samarbeid

I troppen til Levanger brann og redning finner du alt fra branninspektører, konstabler, utrykningsansvarlige, beredskapsansvarlige og feiere.

– Vi prøver å bygge ressurser på tvers i kommunen, og derfor er det så bra at vi har bred kompetanse, sier Johan J. Eriksen,

Ulike fag – ett team

Sports equipment, Helmet, Workwear, Eyewear

– Jeg bruker å si at det endelig er mandag, smiler Terje Rennan, mens Johan J. Eriksen skyter inn:

– Og jeg er nesten litt lei meg hver fredag og gleder meg til neste uke.

Det er nemlig en sammensveiset gjeng som utgjør staben i Levanger brann og redning. Hver fredag har de evaluering av ukas utfordringer med fredagskaffe.

Hverdagene er også ofte preget av skjemt, skremsler og pek overfor hverandre.

– Én fredag ble det servert fiskepuddingkake til kaffen – altså en kake laget av fiskekaker med krem på. Vedkommende som tok et stykke spiste alt uten en eneste grimase, ler Eriksen, mens Rennan legger til:

– Man kan ikke ta seg selv høytidelig her og må tåle å dumme seg ut. Her byr vi på oss selv.

TRIVSEL OG FELLESSKAP: I lokalene til Levanger brann og redning er det viktig med sosialt fellesskap og samspill kolleger imellom. – Hver fredag er det to-kaffe og lotteri, forteller varabrannsjef Terje Rennan.

Leder i beredskap, Johan J. Eriksen, tester brannstanga i den nye brannstasjonen. Den går fra tredje til første etasje, og er over ti meter lang.

Ansatte i Levanger brann og redning håper at de snart har en ny leder på plass – en leder som er ivrig på å videreutvikle avdelingen og føre brann og redning inn i nytt hus og ei ny framtid.

Hvorfor Levanger?
Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag. En fredet trehusby med nærhet til fjell og fjord.

Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv i tillegg til en sterk offentlig sektor.
Mer om Levanger
Knutepunkt i Trøndelag
Fra Levanger er kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass.

Her finner du Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter, som alle er viktige for kommunen, regionen og Trøndelag fylke.
Mer om Levanger
Godt tjenestetilbud
Sammen med våre 20.344 innbyggere (pr. 4.kvartal 2022) arbeider vi i Levanger kommune stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.
Les mer om Levanger
Body of water, Urban design, Cloud, Sky, Building, Boat, Lake, Cityscape, Dusk

Til tross for at enheten brann og redning har stort fokus på det sosiale, ligger alltid alvoret i bunn. Når som helst må mannskapet være klar til å rykke ut for å bekjempe en brann, redde dyr og folk – eller hjelpe til ved trafikkulykker og andre alvorlige hendelser.

– Med en ny brannstasjon føler vi at vi rigger oss for framtida og at vi lettere kan forebygge og utvikle oss i takt med samfunnet. Det eneste vi mangler, er sjefen, sier Terje Rennan.

VIL DU VÆRE MED PÅ Å LEDE
LEVANGER BRANN OG REDNING
INN I EI NY TID?

Hverdag med mye alvor

ØVER OFTE: Levanger brann og redning øver ofte på utrykninger og redningsoppdrag. Her fra en øvelse i samarbeid med Industrivernet på Norske Skog Skogn.

OM DENNE ARTIKKELEN

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Trønder-Avisas markedsavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Dersom du opplever at denne eller andre annonser fra oss ikke er tydelig merket, gi oss gjerne beskjed.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.